Ticon Eiendom AS

50 år betydelig industrihistorie – 25 år som aktiv pådriver for byutvikling
 
Ticon Eiendom AS
Ticon Eiendom AS har base i Drammen og driver utleie, forvaltning og utvikling av fast eiendom. Selskapet har betydelig aktivitet også i Oslo/Akershus. Våre prosjekter skal kjennetegnes av høy kvalitet for brukere, omgivelser og lokalsamfunn. Vår miljøstrategi for nybygg/rehabiliteringer har lenge vært ambisiøs og er under løpende utvikling.
 
  • Pr. 2021 eier og forvalter selskapet ca. 60.000 m2 næringslokaler samt at vi har ca. 12.000 m2 for utvikling. Videre har vi ca. 300 boliger i egen regi og ca. 150 boliger i prosjektsamarbeid med andre, for utvikling.
  • Ticon Eiendom AS er medlem av bransjeorganisasjonene Norsk Eiendom og KD25.
Styret i Ticon Eiendom AS består av: Roar Sandnes og Thomas Falck-Pedersen
 
Ticon Invest AS / Ticon Gruppen AS
Ticon Invest AS er et insvesteringsselskap og søsterselskap til Ticon Eiendom AS.
Holdingselskapet for all aktivitet er Ticon Gruppen AS, som eies av familien Falck-Pedersen.
 
Styret i Ticon Invest AS / Ticon Gruppen AS består av: Christian Falck-Pedersen og Thomas Falck-Pedersen
 
 
 
 
 
Ticonbygget: Ticon Eiendom AS har base i Drammen og driver utleie, forvaltning og utvikling av fast eiendom.