PropTech i Ticon Eiendom AS

PropTech er en kombinasjon av ordene eiendom (Property) og teknologi (Technology) og uttrykker bruken av informasjonsteknologi i eiendomsbransjen.
 
Vi har lytteposter i miljøer hvor nye PropTech-løsninger utvikles, testes og tas i bruk. Dette gjelder også gjennom dialog med våre leietakere for å identifisere teknologiske hjelpemidler som kan forbedre helhetsopplevelsen av leieforholdet.
 
Ticon Eiendoms PropTech-strategi er å ta i bruk nye løsninger som møter konkrete behov og som har vist sin nytteverdi. 

Vi gjennomfører årlige driftsvurderinger av enkeltbygg i porteføljen, samt egne PropTech-vurderinger av ethvert nytt byggeprosjekt.
Ticon Fasade