MENY

Elveparken Vest

Ticon har hatt ansvaret utvikling og regulering av området for ca. 200 boliger. Området ferdigstilles sommeren 2014 med 34 boliger som borettslag. Ticon har selv bygget ca. halvparten av boligene som selveierleiligheter/borettslag. Salg av tomter til NBBO i 2007 utløste bygging av ca. 100 boliger som borettslag.

Les mer om prosjektet her: www.fremtidenborettslag.no