MENY

Om oss

Dette er en caption
Dette er caption nummer 2

Ticon - et tradisjonsrikt selskap med røtter i Drammen.

Generasjonsskifte og nytt satsningsområde

I 1987 tok andre generasjon Falck-Pedersen over som konsernsjef for Ticon. Under Christian Falck-Pedersens ledelse har det blitt gjort omfattende grep, både organisatorisk og strategisk. Etter en vellykket konsolidering  ble isoleringsvirksomheten i 1994  solgt ut av konsernet. Dette frigjorde verdier til satsning på nye forretningsområder.

Starten på en ny epoke:

I 1994 ble Ticon Eiendom AS etablert. Strategien til selskapet var å utgjøre et ledende eiendomsmiljø i Drammensregionen. Ticon Eiendom ønsket å sette byutvikling i Drammen på dagsorden parallelt med å realisere store prosjekter i egenregi eller i samarbeid med andre. Selskapet jobber i dag med drift og utvikling av eiendom både innenfor nærings- og boligsegmentet.

Torget Vest: Ticons første store utviklingsprosjekt

Torget Vest fikk en symbolverdi i forhold til fornyet satsing på byutvikling i Drammen mot slutten av 1990-tallet. Etter datidens standard hadde disse lokalene meget høy kvalitet, i tillegg til at det var en ny og spennende miks av næringslokaler og boliger. Prosjektet ble realisert i 1997/1998.

Se våre gjennomførte prosjekter

Ticon er i dag et ledende selskap innenfor eiendomsutvikling i Drammensregionen. Selskapet utvikler nærings- og boligprosjekter, og er en sentral aktør i byutviklingen i Drammen.

Grunnlaget for Ticon ble lagt 3. august 1945, da siv.ing. Geir Falck-Pedersen stiftet Teknisk Isolering AS (TI). Dette ble begynnelsen på oppbyggingen av et konsern og en ny industrigren i Skandinavia innen varme-og kjøleisoleringsarbeider, som Falck-Pedersen skulle prege de neste førti årene. Selskapet hadde sitt hovedkontor i Drammen og fikk med tiden 10 regionskontorer i tillegg til flere prosjekt-organisasjoner i inn- og utland.

Teknisk Isolering AS ble kjent for å være meget sterk på innovasjon og avansert prosjektstyring. Selskapet opererte etterhvert innenfor flere ulike markeder, med egne divisjoner for kjøle/fryselager, kjøle/frysebåter, gassbåter (LPG/LNG) offshoreinstallasjoner og prosessindustri. Søsterselskaper innenfor bygg, anlegg og industri kom til, og Ticon Gruppen var en realitet. Konsernet passerte 1000 ansatte i 1990.

Les mer om Ticons industrihistorie

Nepal

Ticon har siden det store jordskjelvet i Nepal i 2015 hatt et nært samarbeid med norgesvennen og lokal leder for mange av Hvitserks ekspedisjoner i Nepal, Djangbu Sherpa.

Djangbu og hans brødre i Namche Bazaar har etablert stiftelsen Sonam Girmi Foundation som er Ticons formelle samarbeidspartner.

Ticon er til nå en av to hovedsponsorer (den andre er Petter W. Borg/Caddie Invest AS) i to skoleprosjekter i landsbyene Richet og Tagimarang i distriktet Dhading, vest for Kathmandu.

Området lå i episenteret for det første (og største) jordskjelvet i 2015. Ødeleggelsene var dramatiske og området er til dels utilgjengelig for de tradisjonelle hjelpeorganisasjoner.

I Richet er gjenoppbygget en Primary/Elementary School for 52 elever, og i Tagimarang en Elementary School (ca 7-13 år) for ca. 120 elever, som nå planlegges utvidet for ytterligere 60-80 elever.

Ticon vil planlegger flere prosjekter med Djangbu Sherpa og hans stiftelse etter hvert som nye gode, og med våre muligheter riktige prosjekter lokaliseres.

Miljøansvar

Ticon Eiendom AS med tilhørende næringseiendommer i datterselskap har vært Miljørfyrtårnsertifisert siden desember 2012.

Vi jobber kontinuerlig for å forbedre vår påvirkning på miljøet ved bl.a. å redusere energiforbruket på eiendommene samt papirforbruk og annet avfall.

Kopi av årlig Miljørapport fås ved henvendelse til vårt kontor.