Miljøansvar

Miljørfyrtårnsertifisert siden desember 2012
 
Miljørfyrtårnsertifisert
Ticon Eiendom AS, med tilhørende næringseiendommer i datterselskap, har vært Miljørfyrtårnsertifisert siden desember 2012. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre vår påvirkning på miljøet ved bl.a. å redusere energiforbruket på eiendommene, samt papirforbruk og annet avfall.
Kopi av årlig Miljørapport fås ved henvendelse til vårt kontor.
 

Bransjeorganisasjonene Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse har utviklet Eiendomssektorens Veikart mot 2050. Ticon Eiendom AS, som medlem av Norsk Eiendom, var et av de første selskapene som tilsluttet seg Veikartet, samt utviklet sin egen Miljøstrategi 2019-2022 som en konkretisering og videreutvikling av Veikartet.


Ticons Miljøstrategi


 

En grønn forvandling

Resirkulert aluminium i fasaden, solceller i tette felt og spesiallaget vindusglass gjør en av Drammens ikoniske bygninger til et bærekraftig og moderne kontorbygg. Energibehovet til oppvarming er redusert med ca. 80%. Samtidig er det verneverdige byggets uttrykk bevart. Les mer om prosjektet «Ticonbygget 2.0». Bygget ble nominert, og var finalist, til Cityprisen 2021.

 

Ticonbygget 2.0