MENY

Forvaltning

Forvaltning

I tillegg til å forvalte egne eiendommer, kan Ticon tilby forvaltning av kunders eiendom. Under forvaltning ligger både administrasjon og teknisk drift og vedlikehold. Ticon legger stor vekt på å ivareta eiendommene på en slik måte at våre kunder øker verdien av deres investering, og vi bidrar også med strategisk rådgivning for å utnytte potensiale i de respektive eiendommer best mulig.

Kontaktperson

Asgeir K.Svendsen
Direktør – Næringseiendom i Ticon Eiendom AS
E-post: asgeir.svendsen@ticon.no
Telefon nr.: +47 90 52 62 67

Dette er en caption