Referanser

Torget Vest
Sentral beliggenhet like ved Bragernes Torg midt i Drammen Sentrum. Torget Vest fikk en symbolverdi i forhold til fornyet satsing på byutvikling i Drammen mot slutten av 1990-tallet. Prosjektet består av et kjøpesenter på 10.000 m2 fordelt på to etasjer, en parkerings-kjeller med 130 p-plasser, samt 95 leiligheter fordelt på fire etasjer over kjøpesenteret. Realisert i 1997/1998.
 
Tangen Brygge
Et boligprosjekt bestående av 48 leiligheter. Realisert i 2001/2002.
 
Prins Oscars Have
Et bolig- og næringsprosjekt bestående av 30 leiligheter med tillegg av 700 m2 kontorareal i 1. etasje. Realisert i 2002.
 
Elveparken Vest
Et boligprosjekt bestående av 200 leiligheter. Området ble endelig ferdigstilt i 2014.
 
Bragernes Atrium
Et bolig- og næringsprosjekt bestående av 88 leiligheter med tillegg av 400 m2 kontorareal og 1.100 m2 butikklokaler. Realisert i 2018.

 

 

Torget Vest                                                                              Elveparken Vest

Om Ticon Eiendom AS

Vi utvikler og forvalter eiendom 

Selskapet har betydelig aktivitet også utenfor Drammensdistriktet. Eiendommene vil utvikles i tråd med Ticon Eiendoms solide ambisjoner i forhold til miljø. I tillegg til å være Miljøfyrtårnsertifisert, har Ticon Eiendom sluttet seg til «Eiendomssektorens veikart mot 2050» samt Grønn Byggallianse/Norsk Eiendom.

 

Les mer om ticon