Ticon – Røyken næringspark

Johan Follestads vei, 3474 Åros


Ticon Eiendom AS v/Ticon Follestad AS utvikler nå både enbruker og flerbruker kombinasjonsbygg i Røyken Næringspark etter leietakeres behov / ønsker.

Ticon har allerede ferdigstilt et nytt bygg for Maskinpakking AS i Johan Follestads vei 18. Produksjonslokalene er på ca. 4.500 m2, med muligheter for utvidelse. Maskinpakking AS utvikler, produserer og pakker tørre næringsmidler og helse- og velværeprodukter. Selskapet har store navn som Norgesgruppen, Mondelez/Freia og Orkla på kundelisten.

Ferdigstilt nybygg: Maskinpakking AS i Johan Follestads vei 18.


Ticon har videre inngått en langsiktig leieavtale med Scandia Maskin AS som flytter sin virksomhet fra Drammen til en tomt på ca. 16 mål i Johan Follestads vei 19. Nybygget vil få et areal på ca. 5.700 m2 og med mulighet for ekspansjon med ytterligere 1.000 m2. Scandia Maskin AS er en leverandør til den skandinaviske knuse- og sikteindustrien.​​

Flytter sin virksomhet: Scandia Maskin AS flytter sin virksomhet fra Drammen til Johan Follestads vei 19.

 


Ledige arealer og tomter