Pettersvollen 7

Pettersvollen 7, 3032 Drammen


Pettersvollen 7 på Konnerud er organisert som et eierseksjonssameie og består av 16 boligseksjoner og en næringsseksjon på 1.093 kvm. Næringsseksjonen er leid ut til Konnerud Hårsenter og Konnerud Trafikkskole. Eiendommen er nærmeste nabo til Konnerud Senter.

Buss

2 min

Parkering

Gratis

Pettersvollen 7, 3032 Drammen