K145

K145

Kobbervikdalen 145, 3036 Drammen


Er en kombinasjonseiendom som er strategisk plassert i Kobbervikdalen kun 200 m fra kryss med av- og påkjøring E-18 sør for Drammen sentrum.

Eiendommen er 100 % utleid til NorEngros (Drammen Papir Engros AS) og ble oppført i 1984. Senere utvidet i 2008 med 1.000 kvm og i 2016 med etablering av et automatisk lageranlegg. Samlet leieareal er 6.650 kvm. Lagerarealet har ulike takhøyder, varierende fra 7 til 12 meter. For levering/henting er det etablert 6 porter, med adskilte av- og pålastingsområder.  Det er etablert både et bergvarme- og solcelleanlegg i eiendommen.

Eiendommen har videre utviklingsmuligheter. Kobbervikdalen er et veletablert og attraktivt næringsområde med god eksponering mot E18 med en ÅDT på 32.000 biler.