Bangeløkka næringspark

Strømsø, Drammen


Bangeløkka Næringspark er et pågående utviklingsprosjekt rett ved knutepunktet E18/E134 på Strømsø/Bangeløkka i Drammen. Leietakere ønskes velkommen til en næringspark med fremtidsrettede løsninger, sterke miljøambisjoner og innholdsrike fellesfasiliteter.

Arkitektfirmaet Halvorsen & Reine har vektlagt å skape et helhetlig prosjekt med flott arkitektonisk uttrykk, samt designe lyse og fleksible arbeidsflater tilrettelagt for en moderne arbeidshverdag. Eiendommene har eksponering mot Drammensregionens mest trafikkerte knutepunkt. Beliggenheten sørger for å dekke et stort område innenfor korte reisetider. Belyste skiltprofiler vil også gi leietakere en unik identitet ved byens innfallsport.

Ticon Eiendom AS er utvikler og langsiktig eier av Bangeløkka Næringspark.

  • BB110: ca. 11.500m2 ferdigstilt Q1, 2018. 97 prosent utleiegrad p.t.

  • CO56: ca. 5.000m2 forventes ferdigstilt Q2, 2023.
     


Se prospektnettside

Bedriftskantine

Takterrasse

Garderobe m/ dusj

Parkering

Sykkelparkering

Strømsø, Drammen

Kontakt

Asgeir Svendsen
Direktør – næringseiendom
+47 905 26 267
asgeir.svendsen@ticon.no