Strandhagen 3 & 4

Gullaug


Strandhagen 3 & 4

Strandhagen 3 & 4 er vårt siste byggetrinn på Engersand Havn. Når disse to byggetrinnene står ferdige i løpet av 2022, er Engersand Havn ferdig utbygget med ca. 450 boliger.

Les mer om Engersand Havn

Gullaug

Kontakt

Jørgen Blix
Investeringsdirektør
Tlf: +47 901 57 403
Mail: jorgen.blix@ticon.no