Strandhagen 3 & 4

Gullaug


Strandhagen 3 & 4

Strandhagen 3 & 4 er vårt siste byggetrinn på Engersand Havn. Når disse to byggetrinnene står ferdige i løpet av 2022, er Engersand Havn ferdig utbygget med ca. 450 boliger.

Byggingen av begge byggetrinn er godt i gang, men det er fortsatt ledige leiligheter.

Les mer om Engersand Havn

Gullaug

Kontakt

Vegard Foseid
Prosjektleder
Tlf: +47 951 90 156
Mail: vegard.foseid@ticon.no