Ny administrerende direktør i Ticon Eiendom AS fra 1. september 2020

Ny administrerende direktør i Ticon Eiendom AS fra 1. september 2020

Vår administrerende direktør Jon Kristian Lunke går, etter snart 9 års virke i Ticon Eiendom AS, av med pensjon 1. september 2020.

Hans rolle overtas av Thomas Falck-Pedersen, som også er selskapets majoritetseier. Thomas har bakgrunn som økonom fra Handelshøyskolen i Bergen, og 5 år som konsulent i Bain & Company. I 2017 tok han en MBA på den franske skolen INSEAD, og jobbet så i Akershus Eiendom AS frem til han gikk inn i Ticon-systemet på heltid fra januar 2020. Han er nå svært motivert til å ta rollen som administrerende direktør i Ticon Eiendom AS, som et naturlig neste steg i det pågående generasjonsskiftet.