Vi utvikler og forvalter eiendom

 

Næring    Bolig

Aktuelt

Ticon Eiendom AS

Om Ticon Eiendom AS

Vi utvikler og forvalter eiendom i Drammensregionen.

Selskapet har betydelig aktivitet også utenfor Drammensdistriktet. Eiendommene vil utvikles i tråd med Ticon Eiendoms solide ambisjoner i forhold til miljø. I tillegg til å være Miljøfyrtårnsertifisert, har Ticon Eiendom sluttet seg til «Eiendomssektorens veikart mot 2050» samt Grønn Byggallianse/Norsk Eiendom. 

Les mer om Ticon