MENY

Om oss

Dette er en caption
Dette er caption nummer 2

Ticon - et tradisjonsrikt selskap med røtter i Drammen.

Generasjonsskifte og nytt satsningsområde

I 1987 tok andre generasjon Falck-Pedersen over som konsernsjef for Ticon. Under Christian Falck-Pedersens ledelse har det blitt gjort omfattende grep, både organisatorisk og strategisk. Etter en vellykket konsolidering  ble isoleringsvirksomheten i 1994  solgt ut av konsernet. Dette frigjorde verdier til satsning på nye forretningsområder.

Starten på en ny epoke:

I 1994 ble Ticon Eiendom AS etablert. Strategien til selskapet var å utgjøre et ledende eiendomsmiljø i Drammensregionen. Ticon Eiendom ønsket å sette byutvikling i Drammen på dagsorden parallelt med å realisere store prosjekter i egenregi eller i samarbeid med andre. Selskapet jobber i dag med drift og utvikling av eiendom både innenfor nærings- og boligsegmentet.

Torget Vest: Ticons første store utviklingsprosjekt

Torget Vest fikk en symbolverdi i forhold til fornyet satsing på byutvikling i Drammen mot slutten av 1990-tallet. Etter datidens standard hadde disse lokalene meget høy kvalitet, i tillegg til at det var en ny og spennende miks av næringslokaler og boliger. Prosjektet ble realisert i 1997/1998.

Se våre gjennomførte prosjekter

Ticon er i dag et ledende selskap innenfor eiendomsutvikling i Drammensregionen. Selskapet utvikler nærings- og boligprosjekter, og er en sentral aktør i byutviklingen i Drammen.

Grunnlaget for Ticon ble lagt 3. august 1945, da siv.ing. Geir Falck-Pedersen stiftet Teknisk Isolering AS (TI). Dette ble begynnelsen på oppbyggingen av et konsern og en ny industrigren i Skandinavia innen varme-og kjøleisoleringsarbeider, som Falck-Pedersen skulle prege de neste førti årene. Selskapet hadde sitt hovedkontor i Drammen og fikk med tiden 10 regionskontorer i tillegg til flere prosjekt-organisasjoner i inn- og utland.

Teknisk Isolering AS ble kjent for å være meget sterk på innovasjon og avansert prosjektstyring. Selskapet opererte etterhvert innenfor flere ulike markeder, med egne divisjoner for kjøle/fryselager, kjøle/frysebåter, gassbåter (LPG/LNG) offshoreinstallasjoner og prosessindustri. Søsterselskaper innenfor bygg, anlegg og industri kom til, og Ticon Gruppen var en realitet. Konsernet passerte 1000 ansatte i 1990.

Les mer om Ticons industrihistorie

Impact Norway

Sammen med Grieg Foundation, NORAD og Schage Eiendom er Ticon en vesentlig bidragsyter til hjelpeorganisasjonen Impact Norway.

Impact Norway arbeider for å bekjempe fattigdom, med spesiell vekt på å forebygge og redusere unødvendig funksjonshemming. Ønsket er å hjelpe i fjerntliggende områder hvor mennesker er fattige og hvor helsetilbudet er dårlig. Impact Norways prosjekter reduserer og forebygger unødvendige funksjonshemminger med enkle midler.

Det satses på «store antall til lave kostnader» for å kunne hjelpe flest mulig. To av prosjektene er sykehusbåten Jibon Tari i Bangladesh og de flytende legekontorene i Kambodsja.

På sykehusbåten Jibon Tari  kan de daglig operere et 70-talls mennesker for grå stær. Denne enkle operasjonen gir menneskene synet tilbake.

Impact Norway utfører enkel kirurgi som bedrer syn, hørsel eller bevegelighet for lokalbefolkningen. Samtidig gis forebyggende helseopplæring og informasjon om ernæring for å hindre funksjonshemminger og sykdommer.

Mer informasjon om Impact Norway finner du her : http://impactnorway.org/

STOCKTICKER

CHANGE

+1.0

MARKET CAP: 49 499 499